در این قسمت از سایت قصد داریم با قرار دادن فیلم هایی از نحوه عملکرد بخاری درجا و مراحل تولید بخاری درجا SWS همکاران و علاقه مندان را از کیفیت ساخت این محصول آشنا کنیم.

ویدئو شماره 1 : شروع و راه اندازی بخاری درجا SWS در محیط آزمایشگاهی ( مشاهده  دانلود )

ویدئو شماره 2 : دیگ بخاری درجا (کوره بخاری درجا) SWS ( مشاهده  دانلود )

ویدئو شماره 3 : کدهای خطا در بخاری درجا SWS ( مشاهده  /   دانلود )

ویدئو شماره 4 : دیگ بخاری درجا ( کوره بخاری درجا ) SWS ( مشاهده  دانلود )

ویدئو شماره 5 : معرفی نسل جدید کلیدهای Easy Start از شرکت ابرش پاخر ( مشاهده  /  دانلود )