فرم شماره 3: پیگیری سفارش

مشتری گرامی!
ضمن تشکر از انتخاب شما یاد آور می شویم که تنها در صورتی که پس از گذشت 48 ساعت از ثبت سفارش خود هیچ گونه ایمیل و یا تماسی از طرف شرکت دریافت نکردید نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام نمایید.