زمان گارانتی تمامی محصولات رفاه صنعت پرشیا از زمان فروش به مدت یک سال است و مصرف کننده محترم با دریافت کارت گارانتی تمامی شرایط آن را می پذیرد.
از زمستان 1395 تنها و تنها محصولاتی شامل گارانتی می شوند که دارای کارت گارانتی الکترونیکی بوده و سریال آن ها به سامانه پیام کوتاه شرکت ارسال شود. بدیهی است مراکز سرویس از ارائه خدمات گارانتی به آن دسته از مشتریان که به هر دلیل کارت گارانتی الکترونیکی همراه ندارند معذور خواهند بود.
علاوه بر همراه داشتن کارت گارانتی الکترونیکی، لازم است مشتریان به هنگام خرید، شماره سریال محصول را به همراه نام و نام خانوادگی و کد ملی خود به سامانه پیامکی شرکت به شماره 30002828260808 ارسال کنند.

فرمت ارسال شماره سریال به فرم زیر است:
شماره سریال*نام مشتری*نام خانوادگی مشتری*کد ملی مشتری