تمام کارهای خوب و با ثبات، ریشه در یک بنیان علمی و استاندارد دارند. استانداردهایی که پیش از انجام آن کار، دانشمندان و محققان آن عرصه، با تلاشهای بی وقفه و شبانه روزی، به آنها دست یافته اند و آن ها را در اختیار دیگر افراد قرار می دهند. هر امری در هر بخشی از جوامع بشری که به دانش و تجارب علمی متّکی باشد، درستی، ثبات، استحکام و ماندگاری طولانی مدت تری دارد. عرصه فعالیت های شرکت رفاه صنعت پرشیا نیز، از این امر مستثنی نیست.
از این رو، بخش تحقیق و توسعه رفاه صنعت پرشیا با تکیه بر بنیان های علمی و استاندارد، بنیان نهاده شد تا بتواند با فعالیت در زمینه آموزش علمی، تخصصی و استاندارد، زمینه کار و فعالیت برای همه افراد در این صنعت را  در وجوه علمی تأمین کند.
نگاه رفاه صنعت پرشیا، نگاهی گره خورده به دانش و آموزش است همراه با گسترش دانش و آموزش. این نگاه بر آن است تا با رویکرد علمی و دقیق، تلاشی سازنده در استحکام بخشیدن به صنعت بخاری درجا، کولر درجا، یخچال خودرویی و ... داشته باشد.
ایران عزیز، با اجزای قدرتمند و زیباست که به زیباییش افزوده می شود. تلاش ما قدرت بخشیدن و زیبا ساختن زیربنای علمی این صنعت است.