پس از خرید بخاری درجا SWS، شماره سریال بخاری خود را به شماره 30002828260808 ارسال نمایید و منتظر دریافت "پیامک پاسخ" بمانید، با این کار علاوه بر اطمینان از اصلی بودن محصول خود آن را در SWS Customer Club (SCC) IRI ثبت نموده اید.
پس از ثبت بخاری با خیال آسوده اقدام به نصب و استفاده از بخاری درجا SWS نمایید. در صورت عدم دریافت "پیامک پاسخ" حداکثر ظرف مدت دو روز کاری با تلفن پشتیبانی یا خط ویژه 77 00 797 0902 تماس گرفته و مراتب را پیگیری نمایید. از ابتدای سال 1393 تنها محصولاتی شمال گارانتی می شوند که صرفا از طریق پیام کوتاه شماره سریال آن ها در SCC ثبت شده باشد.