فرم شماره 1: پذیرش نمایندگی

از اینکه رفاه صنعت پرشیا را برای ارائه تجربه و دانش خود انتخاب نموده اید کمال تشکر را به عمل می آوریم.

همکار محترم، حداکثر یک هفته پس از تکمیل و ارسال فرم در صورت تأیید با شما تماس گرفته خواهد شد.