همکار گرامی؛
ضمن عرض خسته نباشید، خواهشمند است جهت ثبت الکترونیکی خدمات و قطعات ارائه شده برای گارانتی، فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید تا پیگیری های بعدی به آسانی صورت پذیرد، توجه نمایید که پر کردن هر یک از قسمت های مربوط به قطعات تعویض شده اختیاری است، زیرا ممکن است در خدمات گارانتی قطعه ای تعویض نشده باشد، اما پر کردن بخش مربوط به خدمات ارائه شده، الزامیست.
پیشتر از همکاری و دقت شما، کمال تشکر و قدر دانی را به عمل می آوریم.