ضمن تشکر از جنابعالی برای نصب بخاری درجا SWS ، خواهشمند است نسبت به تکمیل و ارسال فرم زیر اقدام نمایید. قبل از تکمیل فرم به نکات زیر توجه کنید:

* بعد از ارسال فرم به هیچ عنوان امکان تغییر آن وجود نخواهد داشت.
* در صورت مغایرت اطلاعات وارد شده با اطلاعات واقعی، تمامی عواقب آن بر عهده ی تکمیل کننده فرم است.
* در وارد کردن نام خود و کد محرمانه ی خود کمال دقت را به عمل آورید. (کد محرمانه، همان کد 10 رقمی است که از طرف شرکت به شما داده شده است.)