فرم شماره 7: پذیرش کارآموز

دانشجویان عزیزی که تمایل دارند دوره کارآموزی خود را در رشته های مربوطه (الکترونیک، الکتروتکنیک، مکانیک و ...) و در مقاطع کاردانی و کارشناسی در این شرکت بگذرانند، خواهشمند است پس از تکمیل فرم و ارسال آن، جهت پیگیری، حداقل 48 ساعت بعد با شماره تلفن های شرکت تماس حاصل نموده و نتیجه را پیگیری نمایند. بدیهی است عدم برقراری تماس تلفنی به منزله انصراف از گذراندن دوره کارآموزی تلقی می شود.